Brädspel- från middagsbordet till nätet

De allra äldsta brädspelen är mer än två tusen år gamla, och går så vitt vi förstår oftast ut på ett så kallat nollsummespel. Genom enkel matematik verkar det alltså som man under antiken (och även något tidigare) underhölls genom brädspel som byggde på något så basalt som räkneförmåga.

Under 1900-talet fick brädspelen, eller sällskapsspelen som de ofta kallas, ett uppsving som ledde till en breddning av spelens definition för oss. Denna utveckling har också lämnat ett tydligt avtryck i vår tradition och vårt beteende när det gäller spel på nätet. Många av oss uppskattar helt enkelt inte krigs- eller strategispel utan föredrar den enkelhet som brädspel erbjuder.

 

De spel som inte bygger på ovanstående nämnda princip har ofta ett inslag av utmaning eller krig om man så vill. Till exempel så bygger den internationella succén Risk på en helt annan av utmaning. Här gäller det att genom noggrann planering angripa sina motståndare med målet att erövra delar av deras territorium. Din framgång i spelet beror delvis på slumpen men också på en lika stor del genomtänkt planering tidigare under spelet.

 

Risk kan i detta sammanhang jämföras med Monopol på det sättet att det förutsätter ett visst mått av planering för att vinna, men att slumpen också spelar en roll. Också spel som frågesportspel likt Trivial Pursuit och spel baserade på annan typ av prestation som Cranium är exempel på brädspel.

 

preview_COLOURBOX4231150

 

De mest populära brädspelen finns naturligtvis att spela på internet, och du kommer senare här att få en snabbguide även för denna typ av spel online. Om man tänker på att ett annat ord för brädspel är sällskapsspel, så förstår man att det är självklart att även dessa har sin givna plats bland nätspelen.