Att spela online och lyckas

Även om spel på internet innefattar en rad mycket skiftande typer av spel så finns det ändå en typ av spel som iallafall de senaste åren var oerhört mycket mer förekommande än andra. Denna spelform är gambling, eller spel om pengar om man ska uttrycka det på svenska. Gambling kan i sin enklaste uppdelning definieras […]

Mer